HISTORIE

Občas se to stane. Někomu mocně rupne v bedně a rozhodne se, že určitá rasa, národ, nebo komunita, nemají nárok na život. A tak je tak dlouho drsně hladí a hladí, až tu nepohodlnou rasu, národ, či komunitu, vyhladí. Říká se tomu genocida a všichni se shodnou na tom, že je to svinstvo.

Dějiny vývoje moderního člověka sahají mnoho milionů let do minulosti. V druhé polovině devatenáctého století přišel pan Charles Darwin se svojí teorií vzniku druhů - s evolucí. Pro laika zní tato teorie celkem logicky, už jen proto, že nás o ní učí ve školách a všeobecně platí za fakt. Ale co když je lidstvo něčím projektem? Co když mají...

Historie mluví jasně, české země osvobodila zejména Rudá armáda, přesto se najdou tací, kteří budou velký podíl na české svobodě rudoarmějcům odpírat.

Včera proběhla vzpomínková akce na oběti Pražského povstání v květnu 1945. Vedou se dodnes spory o tom, zda bylo toto povstání potřeba či nikoliv. Nabízíme vám pohledy obou stran barikády.