Genocida, o které se nemluví

11.05.2018

Občas se to stane. Někomu mocně rupne v bedně a rozhodne se, že určitá rasa, národ, nebo komunita, nemají nárok na život. A tak je tak dlouho drsně hladí a hladí, až tu nepohodlnou rasu, národ, či komunitu, vyhladí. Říká se tomu genocida a všichni se shodnou na tom, že je to svinstvo. 

      Definice praví: genocida (latinsky genocidium) je zločin proti lidskosti definovaný mezinárodním trestním právem jako úmyslné a systematické zničení, celé nebo části, etnické, rasové, náboženské nebo národnostní skupiny. 

      Když Kryštof Kolumbus v roce 1492 objevil Ameriku, Indiáni ho přivítali velice vřele a byli dle jeho slov velmi přátelští. Při první Kolumbově výpravě bylo o Vánoce téhož roku zanecháno na území Ameriky 39 mužů, kteří založili první osadu - a to s podporou indiánského náčelníka. 

      V 17. století z Evropy proudily do Nového světa davy lidí, kteří osídlili východní pobřeží nynějších Spojených států. Postupem času se zvyšovala potřeba přistěhovalců z Evropy na životní prostor, na obdělávatelnou půdu a na místo, kde budou moci chovat dobytek. Přistěhovalci kupovali od Indiánů půdu, ale nebylo jim to po chuti, neboť pro ně byly obchody nevýhodné. Dalším problémem bylo, že přistěhovalci nerespektovali indiánská území, respektive jejich neohraničená pole, nechávali tam pást dobytek, který tak indiánům způsoboval na pozemcích těžké škody. Dalším důvodem ke konfliktům byla podezíravost obou stran vůči sobě navzájem a nekvalitní překlady, které způsobovaly nedorozumění a z nich pramenící problémy. V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že přistěhovalci a Indiáni měli obecně problémy spolu vyjít, neboť byli zcela odlišní a nekompatibilní. A tím začaly první krvavé konflikty mezi těmito dvěma národy. 

      V 18. století byla rozpínavost přistěhovalců na vzestupu, spolu s ní i války. V této době si Indiáni začali uvědomovat, že jim hrozí trvalá ztráta území a také vyhlazení, proto se začali spojovat do větších celků. Nyní už stáli proti početní převaze přistěhovalců. Ač Indiáni bojovali statečně na život a na smrt a ačkoliv zažili i řadu vítězství, nedokázali udržet svá území a ustupovali stále více na západ. Přistěhovalci přitom utrpěli velké ztráty na životech a museli vynaložit značné síly, aby nad Indiány vítězili. Indiáni také využívali nepřátelských konfliktů mezi jednotlivými národy přistěhovalců. 

      V první polovině 19. století už byla početní převaha přistěhovalců velmi výrazná. Obsazovali a osidlovali území východně od řeky Mississippi, zároveň byli připraveni na osidlování západních území. Na obou březích Mississippi ale stále žila spousta kmenů Indiánů, kteří byli odhodláni své území a životy bránit. 

      V roce 1830 podepsal prezident USA Andrew Jackson zákon o přesunu Indiánů na západ od řeky Mississippi, který se nazývá Indian Removal Act. Z dnešního pohledu jde o rasistický zákon, týkal se všech kmenů, každého Indiána na východním území. Na západě tedy vzniklo indiánské "ghetto", které bylo honosně nazváno Indiánské teritorium. Mnoho Indiánů, mnoho kmenů se proti tomuto zákonu bouřilo, odmítali opustit své domovy. Kdo odmítl, byl násilím armádou přistěhovalců donucen se přemístit. Kdo se vzbouřil, toho čekala smrt. Tímto způsobem přesunu se "vyčistila" východní část USA od Indiánů. 

      V druhé polovině 19. století přestalo přistěhovalcům stačit východní území, a tak začali expandovat na západ. Vytvořili stezky vedoucí přes území Indiánů. Někteří Indiáni se chovali k cestovatelům po stezkách nepřátelsky, jiné kmeny cestovatelům pomáhali, když věděli, že míří do jiných krajů. Kamenem úrazu se ovšem stalo postavení železnice napříč prériemi - do oblasti se začali přistěhovávat horníky, dobytkáři a sedláci. Výsledkem bylo uzavírání smluv mezi Indiány a vládou USA. Indiáni dohody podepisovali a dodržovali, totéž ale nelze říci o kolonizátorech. Vláda USA tak došla k jedinému možnému řešení pro Indiány - soustředit je do rezervací, kde by mohli mít vlastní půdu a začít sedlačit jako přistěhovalci. Indiáni toto odmítali, neboť jejich životní styl byl zcela odlišný - byli zvyklí býti sběrači, lovci a válečníky. Velký orel, náčelník Siouxů, řekl: "Bílí lidé se stále snažili přimět Indiány, aby se zřekli svého způsobu života a žili jako oni. To Indiáni neuměli a každopádně ani nechtěli." V této době byla převaha přistěhovalců zdrcující. Nebylo už tedy otázkou, kdo vyhraje války, ale za jak dlouho a za jakých podmínek prohrají Indiáni.

      Přistěhovalci - noví Američané - použili v průběhu válek s Indiány první biologické zbraně, kterými byli evropské nemoce jako neštovice, spalničky, zarděnky a jiné, vůči kterým neměli Indiáni vypěstovanou žádnou imunitu. Zpočátku docházelo k nakažení Indiánů nevědomě, ale časem si Američané uvědomili sílu těchto prostředků, a tak nemoci mezi Indiány šířili vědomě a účelově. Na následky evropských nemocí zemřela podstatná část indiánské populace.

      Před příchodem přistěhovalců žilo na území dnešních Spojených států na 5 milionů Indiánů. V roce 1800 se počet snížil na 600 000 Indiánů, koncem 19. století dokonce pouze na 250 000 Indiánů. Evropané přicházející na americké území vytlačili, vyvraždili a uzavřeli do ghett původní obyvatelstvo, není pochyb o tom, že se jednalo o genocidu. Slovníkem dnešní doby, kdy hodnotíme nacistické Německo jako prototyp ukázky genocidy, lze říci, že Evropané potřebovali svůj životní prostor na úkor jiné skupiny lidí, který zabírali násilím - válkami, vytvářeli ghetta pro Indiány a následně jim "umožnili" žít v rezervacích. Jedná se o jeden z největších zločinů Spojených států a vůbec zločinů proti lidskosti. 

      Nikdo nevzdá hold padlým Indiánům. Nikdo nemluví o jejich odvaze, bojovnosti a lásce k domovu. Nikdo nemluví o genocidě. Nikdo nemluví o Indiánech. Minulost si je vzala, současnost odvrací oči. Američané se nikdy nepřiznali k tomuto ohavnému činu. Dle jejich názoru bylo vše v pořádku. A na tom je založena celá jejich demokracie - pokud to dělají oni, je to v pořádku, pokud to chce udělat někdo jiný, je to zločinec. Indiáni jsou první z mnoha milionů obětí vlád Spojených států. Čest jejich památce!       

Všichni to znáte - sluníčko tam, sluníčko tuhle a argument nikde. Oni se sice o argument snaží, ale ve výsledku je to, jako když mouchu přejede válec, pokud tedy válec nepředstavuje "flastenec" a neargumentuje slovy "ty sluníčkářská ku*do, doufám, že tě muslim znásilní!" V takovém případě s přehledem vyhrává sluníčko, podobně jako vyhrálo Rusko...

Nepochopitelné... Němečtí občané se cítí ohroženi, demonstrují proti kriminálním činům migrantů, policie proti nim nasazuje vodní děla.
Naopak vyhrožující islámský radikály, pod vlajkami Islámského státu, nechává policie být. Bez komentáře. Video původně na sociální síti facebook, ale jelikož se tyto videa záhadně ztrácí ze sociálních sítí, video...

V Drážďanech se dá hovořit už o tradici, která začala na přelomu roku 2017/18 a pokračuje pravidelně každé pondělí až do konce léta. Podle informací hnutí Pegida tyto poklidné a nenásilné pochody Němců budou pokračovat, dokud Merkelová neodstoupí. Další podmínkou pro ukončení těchto procházek je deportace uprchlíků, kteří nedostali v Německu azyl. ...

Mnozí možná stále čekají na odhalení nové facebookové stránky, když nám ta předešlá byla bezdůvodně smazána. Mnohé teď ale zklamu, zatím žádný nový projekt neočekávejte. Za současné situace, která na sociální síti Facebook panuje, by postrádalo jakýkoliv význam vydávat energii a čas na něco, co by bylo během několika dní, možná týdnů, za přispění...