Istanbulská úmluva - potřebujeme jí v České republice nebo ne?

23.05.2018

Podle zastánců Istanbulské úmluvy vydané  Radou Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí je nejobšírnější mezinárodní smlouvou, usilující o vyřešení tohoto závažného problému porušování lidských práv. Jejím cílem je nulová tolerance k tomuto násilí a představuje významný krok k tomu, aby se Evropa, ale i svět mimo ni, stal bezpečnějším. 

Čerpáno z článku 
https://www.rovnesance.cz/istanbulska-umluva/

Průlomové aspekty úmluvy

Úmluva považuje násilí vůči ženám za porušení lidských práv a formu diskriminace. Znamená to, že státy se budou muset zodpovídat, pokud nebudou na toto násilí adekvátně reagovat.

Je to první mezinárodní smlouva obsahující definici pohlaví. Znamená to, že pro ženy a muže platí nejen biologické rozlišení mužského a ženského pohlaví, ale existuje rovněž společensky konstruovaná kategorie pohlaví, jež ženám a mužům určuje specifickou roli a chování. Výzkum prokázal, že určité role a modely chování mohou vést k tomu, že násilí vůči ženám je považováno za přijatelné.

Úmluva zavádí soubor průlomových definic trestných činů, například mrzačení ženského genitálu, vynucený sňatek, nebezpečné pronásledování (stalking), vynucený potrat a vynucená sterilizace. To znamená, že státy budou povinny do svých právních systémů zabudovat závažné přečiny, jež tam předtím neexistovaly.

Úmluva vyzývá veškeré relevantní státní orgány a služby, aby se zapojily do řešení problému násilí proti ženám a domácího násilí koordinovaně. Znamená to, že by úřady a nevládní organizace neměly jednat na svou pěst, ale vypracovat protokoly umožňující spolupráci.


Co úmluva od států vyžaduje?

Prevenci

 • změnu postojů, tradičních rolí pohlaví a stereotypů, díky nimž je násilí vůči ženám akceptovatelné;
 • proškolení odborníků, kteří pracují s oběťmi;
 • zvyšování povědomí o různých formách násilí a jejich traumatizující povaze;
 • zahrnutí učebních materiálů týkajících se problematiky rovnosti do učebních osnov na všech stupních vzdělávání;
 • spolupráci s nevládními organizacemi, médii a se soukromým sektorem ve snaze oslovit nejširší veřejnost.

Ochranu

 • zajistit, aby smyslem veškerých opatření byly potřeby a bezpečnost obětí;
 • vytvořit specializované podpůrné služby, jež budou obětem a jejich dětem poskytovat lékařskou pomoc a psychologické či právní poradenství;
 • zajistit dostatečné množství dočasných útulků a zavést bezplatné nepřetržité telefonní linky důvěry.

Stíhání

 • zajistit, aby násilí vůči ženám bylo považováno za trestný čin a náležitě trestáno;
 • zajistit, aby pro žádný násilný čin nemohly být přijatelné výmluvy na kulturu, tradiční zvyky, náboženství nebo takzvanou "čest";
 • zajistit, aby v průběhu vyšetřování a soudního řízení měly oběti možnost využít speciálních ochranných opatření;
 • zajistit, aby orgány zajišťující dodržování zákona reagovaly na žádosti o pomoc bez prodlení a nebezpečné situace dokázaly adekvátně zvládnout.


Ve své podstatě je to určitě dobrá věc, bohužel ale zbytečná a je v ní zakotveno několik věcí, kterých bychom se měli oprávněně bát. Hlavně tedy rodiny s dětmi. Toto téma bylo probíráno i v pořadu Názory bez cenzury. 
Istanbulskou úmluvu, její negativa a pozitiva tam komentovala zastánkyně této úmluvy Hana Stelzerova a odpůrce Petr Žantovský. 

 

Jako zbytečnou si tuto úmluvu dovolujeme nazvat, protože chovat s k ženám nenásilně, příjemně, je snad samozřejmostí. Nehledě na to, že české zákony jsou v tomto ohledu dobře nastavené a jakékoliv násilí vůči ženám i týraným mužům, je právně ošetřeno a viníkům hrozí poměrně vysoké tresty. 
Proč by tedy v České republice měla být další směrnice, vyhláška, nařízení, smlouva, úmluva z Rady Evropy? 

Tyto informace naleznete i v celém znění Istanbulské úmluvy. Strana 27 až 28, článek 66. 
Odkaz na celé znění Istanbulské úmluvy naleznete dole v článku. 


Jako nebezpečnou pro české rodiny ji nazýváme z následujících důvodů. 
Po vzoru Norska českým rodinám totiž hrozí odebírání dětí sociálními pracovnicemi, které nemusí být ani z České republiky, ale budou vyslány týmem odborníků z Rady Evropy, který na základě psychologického vyšetření dětí usoudí, jestli je vhodné Vám děti odebrat, či nikoliv. 
Výpověď rodičů, rodiny, přátel, učitelů ve školce a školách bude nadbytečná. 
Padesát lidí může říct, že se ve Vaší rodině žádné násilí neodehrává a že jsou děti vychovávány velmi dobře a s láskou, přesto Vám děti na základě pokynů "odborníků" a psychologů děti odeberou. 
V Norsku probíhá něco podobného už delší dobu. Děti jsou odebírány z tradičních rodin, bez jakéhokoliv důvodu a umístěni do dětských domovů nebo následně vychováváni muslimy či homosexuálními páry. 

Sečteno podtrženo
Istanbulská úmluva je jen další gender nesmysl a ještě k tomu hodně nebezpečný pro tradiční rodinu. 
Ačkoliv média mlčí o protestech proti této úmluvě, nám se podařilo získat záběry z protestů v Chorvatsku. Přes 70 000 Chorvatů demonstrovalo proti této úmluvě, to už je celkem opodstatněný důkaz o tom, že tato úmluva je zbytečná a hlavně nebezpečná. 

Celé znění Istanbulské úmluvy najdete zde na tomto odkaze: 

https://www.rovnesance.cz/prilohy/istanbul/istanbul-cz.pdf

Všichni to znáte - sluníčko tam, sluníčko tuhle a argument nikde. Oni se sice o argument snaží, ale ve výsledku je to, jako když mouchu přejede válec, pokud tedy válec nepředstavuje "flastenec" a neargumentuje slovy "ty sluníčkářská ku*do, doufám, že tě muslim znásilní!" V takovém případě s přehledem vyhrává sluníčko, podobně jako vyhrálo Rusko...

Nepochopitelné... Němečtí občané se cítí ohroženi, demonstrují proti kriminálním činům migrantů, policie proti nim nasazuje vodní děla.
Naopak vyhrožující islámský radikály, pod vlajkami Islámského státu, nechává policie být. Bez komentáře. Video původně na sociální síti facebook, ale jelikož se tyto videa záhadně ztrácí ze sociálních sítí, video...

V Drážďanech se dá hovořit už o tradici, která začala na přelomu roku 2017/18 a pokračuje pravidelně každé pondělí až do konce léta. Podle informací hnutí Pegida tyto poklidné a nenásilné pochody Němců budou pokračovat, dokud Merkelová neodstoupí. Další podmínkou pro ukončení těchto procházek je deportace uprchlíků, kteří nedostali v Německu azyl. ...

Mnozí možná stále čekají na odhalení nové facebookové stránky, když nám ta předešlá byla bezdůvodně smazána. Mnohé teď ale zklamu, zatím žádný nový projekt neočekávejte. Za současné situace, která na sociální síti Facebook panuje, by postrádalo jakýkoliv význam vydávat energii a čas na něco, co by bylo během několika dní, možná týdnů, za přispění...