Krajina prolitá krví za českou svobodu

06.05.2018

      Historie mluví jasně, české země osvobodila zejména Rudá armáda, přesto se najdou tací, kteří budou velký podíl na české svobodě rudoarmějcům odpírat. 

Jak to tehdy bylo

      Již 10. března 1945 vstoupila Rudá armáda na území Protektorátu z Ostravska a od Bratislavy (společně s rumunskou armádou). Jedny z nejtěžších bojů se vedly právě u Ostravy. Americká armáda vstoupila na naše území 18. dubna 1945. Na Moravě kladla německá vojska daleko větší odpor, než tomu bylo na západě Čech. Na vysvobození Československa se podílelo 2 100 000 vojáků spojeneckých armád z východní fronty. 8. května 1945 byl podepsán definitivní kapitulační akt. Poté, 9. května 1945, pronikla Rudá armáda do Prahy. Do 11. května 1945 čistila armáda Sovětů a spojenečtí vojáci československé, rumunské a polské armády české území od zbývajících skrývajících se německých vojáků. Sovětská a americká vojska poté pomáhala odminovávat oblast a zůstala v ČSR až do listopadu 1945, kdy se obě vojska stáhla z československého území. 

Krveprolití

      Podle oficiálních ruských údajů padlo, zemřelo na zranění nebo bylo nezvěstných při osvobozování českých zemí 139 918 vojáků Rudé armády.

      Padlých na straně Američanů bylo 116 vojáků. 

      Na osvobozování Československa se podílela velkou měrou také rumunská armáda, kde padlí čítají 33 241 vojáků.

      Chce ještě někdo zásluhy Rudé armádě upírat?


      Citát na závěr od geniálního generála George S. Pattona:

Porazili jsme špatného nepřítele.