Pravda zvítězí? Pravda je cesta, nikoli cíl

05.06.2018

Pravda - slovo, které je v mnoha směrech překrucováno nebo meteno pod koberec. Co hůř, častým jevem nejen u médií, ale u lidí všeobecně, je lež prezentována jako pravda. Nejspíš část čtenářů tohoto webu zklamu. Žádnou "pravdo-hlásnou" senzaci internet nevyplodil. Tento článek přináší definici, rčení a citáty na téma pravda.

Všichni víme, co slovo pravda znamená. Ale dokázal by tohle slovo někdo definovat obratem, hned po zaznění otázky...

Co je pravda? 


Pravda či pravdivost je shoda tvrzení se skutečností. Tento pojem hraje primární úlohu ve filosofii, vědě, právu a náboženství (či teologii). 

Pravdu lze také rozdělit na několik druhů:
- absolutní - neměnná
- relativní - viz relativismus a kulturní relativismus
nebo také na:
- objektivní - nezávislá na subjektu
- subjektivní - závislá na osobě
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravda

Aforismy a citáty 

Není důležité, na čí straně je pravda, ale kdo je na straně pravdy.
Kdo káže pravdu a přitom sám lže, je horší než ten, kdo jenom lže. 
Někdy nestačí jen mít oči otevřené. Musíme si ještě zacpat uši.
Posvátné pravdy odmítá, pro koho je pravda posvátná.
Pravda vítězí morálně, lež - orálně.
Platné pravdy bývají často jen poplatné.
Lže se vždy, když se pravda říkat nesmí nebo nemusí.
Pravda je to, co zbude, až dojdou lži.
Pravda se většinou ukáže, když se už nikdo nedívá.
Fanatik miluje pravdu tak, že ji znásilňuje.
Něčí pravda vždy zvítězí.
To, co postavíme na jedné malé lži, je jedna velká lež.
Pravda je cesta, nikoli cíl.
Kdo je přesvědčen, že našel pravdu, pouze ji přestal hledat.
Jediná pravda, kterou lze najít, je pravda o sobě.
Pravda bolí, i když neubližuje, lež ubližuje, i když nebolí.
Pravda, která bolí, uzdravuje.
Zdroj: aforismy.webnode.cz

Pravda se nesmí zaměňovat s názorem většiny.
Jean Cocteau - francouzský básník, prozaik a dramatik1889 - 1963

Pravdu přijímá člověk chladně, lež se zápalem.
Jean De La Fontaine - francouzský básník, spisovatel a autor bajek 1621 - 1695
Pravda je, že lidé jsou unaveni svobodou.
Benito Mussolini - premiér Itálie 1883 - 1945
Instinkt je něčím, co překonává znalosti. Máme nepochybně určitá jemnější vlákna, která nám umožňují vnímat pravdu, když logická dedukce nebo jakékoliv jiné úmyslné úsilí mozku je marné.
Nikola Tesla - vynálezce, fyzik a elektroinženýr 1856 - 1943
Všichni bychom měli nalézat štěstí ve spravedlnosti a pravdě, bez ohledu na utrpení a ztráty, s nimiž se na tomto světě můžeme setkat.
Mahátma Gándhí - indický politik 1869 - 1948 

Zdroj:https://citaty.net/citaty-o-pravde/