Narušila hranice EU, čeká ji trest smrti

03.06.2018

Kravka jménem Penka se zatoulala před několika týdny. Ze západu Bulharska utekla do sousedního Srbska.
"Prošla celnicí a kolem závory na přechodu Oltomaci a nezastavili ji celníci ani policisté, proběhla i srbskou částí přechodu, takže proběhla až do Srbska." jak uvádí její majitel. 

V Srbsku si ji všiml jiný farmář, vyhledal majitele a rozhodl se  mu březí krávu vrátit. To ale bohužel bude stát zvíře s velkou pravděpodobností život. Srbští zvěrolékaři sice krávu prohlédli a dali zelenou k přesunu zpět do její domoviny, bulharské úřady přesun zakázali. Dokonce nařídili utracení, to vše protože ze Srbska je dovážení skotu do EU zakázáno. Po zveřejnění tohoto případu se Bulharsku zvedla vlna solidarity, lidé chtějí krávě a majiteli nějakým způsobem pomoci. Bohužel EU a její zákony jsou nekompromisní a celý případ zřejmě skončí na jatkách. 

Důvodem zákazu dovážení skotu ze Srbska do EU byl častý výskyt nemocí u těchto zvířat na území Srbska.