Nový světový řád - konspirace nebo pravda?

04.05.2018

Obecně lze říci, že všechny konspirační teorie vznikly někdy před dvaceti až třiceti lety. Z velké části vznikly tak, že profesionální mediální týmy o těchto konspiracích natočily dokument. Nebylo by na tom nic zvláštního, kdyby konspirace vznikly na základě lidské fantazie, třeba jako pohádky. 
Divné je to, že konspirační teorie, dokud o nich nenatočili profesionální dokumenty jako jsou dokumenty třeba o vesmíru, nikdy neexistovaly.

Pojďme si v článku rozebrat Nový světový řád, který popisuje i přiložené video od Prima ZOOM. 

   Teorie tvrdí, že skupina konspirátorů financovala a v některých případech i způsobila většinu velkých válek za posledních 200 let, a to zejména prováděním útoků pod falešnou vlajkou (aby získala na svou stranu veřejné mínění). Podle konspiračních teoretiků tato skupina napomohla třeba rozpoutání 1. a 2. světové války, války ve Vietnamu; stojí za útoky z 11. září 2001 (o této události pojednává Konspirační teorie o útocích z 11. září) či za bojem proti terorismu.

Také má rozhodující vliv na světovou ekonomiku a úmyslně způsobuje inflaci a krize. Podle této teorie se nalézají tajní agenti pracující pro Nový světový řád ve vysokých funkcích ve vládách a průmyslu. Také údajně manipulují s mainstreamovými masmédii, která mají mít za úkol vysílat hlavně neškodnou zábavu a udržovat lidi v nevědomosti. Za agenty nového světového řádu jsou považováni mezinárodní bankéři, zejména vlastníci soukromých bank zapojených do Federálního rezervního systému, Bank of England a jiných centrálních bank, a členové Rady pro zahraniční vztahy, Trilaterální komise a skupiny Bilderberg. Nový světový řád také má mít pod kontrolou nadnárodní a globální organizace, jako jsou Evropská unie, Organizace spojených národů, Světová banka, Mezinárodní měnový fond a navrhovaná Severoamerická měnová unie.  Zdroj: Wikipedia

     To je takové obecné vysvětlení NWO. Pokud ho rozebereme do bodů, tak jak je i ve videu, dojdeme k následujícímu:


1) Ovládnout bohatství - Splněno 
2) Ovládnout armádu - Splněno na půl (NATO)
3) Zahájit "armagedon":
a) Určit hlavního nepřítele - SPLNĚNO
b) Přivést nástroj teroru - SPLNĚNO
c) Dosadit své lidi do politiky - SPLNĚNO
d) Rozdělit společnost - SPLNĚNO
e) Vyvolat nepokeje - DAŘÍ SE
d) Snížit populaci - BRZY TENTO BOD ZAČNE
4) Nastolit stanné právo (toto právo je nad právem jednotlivých států, pokud je stanné právo, moc v jednotlivých zemích přebírají ozbrojené složky nebo armáda) SPOLEČNÁ EVROPSKÁ ARMÁDA
Jak se můžeme bránit?
Jednotným národem, který přenese přes svoje ego, že se spletl.
Jednotným národem, který se v klidu domluví na variantě politiky, která bude vyhovovat všem a všichni ji budou respektovat.
Naše země má čas, nedošlo to daleko jako v jiných zemích. Čas ale nejde zastavit, ani zpomalit, čas běží stále dopředu....

    Pořád je to vedeno jako konspirační teorie. I my jsme to zařadili do tématu "Konspirace". Každý by si to měl přebrat v hlavě podle svého, nikomu nic nenutíme, přímo pod článkem je místo pro diskuzi, kdokoliv se může vyjádřit.